Dworzec PKP z nowymi funkcjami dla mieszkańców

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Dworzec PKP z nowymi funkcjami dla mieszkańców

Gmina Wadowice ogłosiła właśnie konkurs na opracowanie koncepcji projektowej dla budynku dworca PKP w ramach zadania  pn. „Nadanie nieczynnemu budynkowi dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej”.

dworzec pkp

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnej, najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji zagospodarowania budynku oraz jego otoczenia, a także opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, który pozwoli Gminie na aplikowanie o środki zewnętrzne na przebudowę obiektu z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja Miast Średnich
i Małych.

Główne idee adaptacji budynku to przede wszystkim stworzenie  w nim kreatywnych, mobilnych i funkcjonalnych przestrzeni podążających za duchem czasu i zapewniających możliwość szerokiego wykorzystywania obiektu przez mieszkańców zarówno teraz jak i w przyszłości. Nowy budynek ma być nowoczesny lecz mocno  osadzony w historii miasta galicyjskiego. Połączenie tradycji i nowatorskich, a nawet innowacyjnych rozwiązań ma pozwolić na stworzenie w budynku centrum dialogu międzypokoleniowego. Przeznaczenie budynku będzie zatem wszechstronne i korzystać z niego będą mogli zarówno najmłodsi jak i najstarsi mieszkańcy naszego miasta oraz Gminy. Nie zapomniano również o podróżnych, dla których znajdzie się miejsce do odpoczynku w oczekiwaniu na przyjazd taksówki, posilenia się czy też aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu.  Nadrzędnym elementem całego projektu jest dostępność budynku dla osób o różnej sprawności ruchowej jak również niepełnosprawności.

O udział w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu, w tym m. in. muszą dysponować min. jedną osobą posiadającą uprawnienia architekta.

Sąd Konkursowy powołany Zarządzeniem Burmistrza Wadowic Nr 0050.633.2017.IR z dnia 21 lutego 2017 r. oceni i wybierze zwycięskie prace do 15 maja 2017 r. Ocenie podlegać będą m.in. jakość funkcjonalna, użytkowa oraz przestrzenna zaprojektowanych rozwiązań, walory estetyczne, a także eksploatacyjne obiektu jak również całokształt kompozycji architektonicznej.

W sprawie konkursu prosimy o kontakt z opiekunem zadania Panem Romanem KawaleremInspektorem do spraw realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie komunalnym Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, osobiście w godzinach pracy Urzędu, poprzez kontakt tel. 33 873 18 11 wew. 166 lub mailowy: rkawaler@wadowice.pl bądź z kierownikiem Wydziału w godzinach dyżurów (tj. w poniedziałki, w godz. 14.00 – 16.00 oraz w czwartki, w godz. 8.00 – 10.00 w pokoju nr. 49, II piętro)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 1 marca 2017r. godz. 15:00.
Termin składania prac konkursowych – 28 kwietnia 2017 r., godz. 15:00

Regulamin oraz szczegóły konkursu dostępne są tutaj.

Wprowadzono: 23 lutego 2017