Dzień Pracownika Socjalnego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Dzień Pracownika Socjalnego

Dziś obchodzimy  Dzień Pracownika Socjalnego. To święto nie tylko pracowników socjalnych, ale też wszystkich pracowników służb społecznych. To właśnie ten dzień upamiętnia  spotkanie w 1989 roku w Charzykowach, podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek  i inni wskazali nowe kierunki działań w pomocy społecznej.

„Z okazji obchodzonego w dniu dzisiejszym Dnia Pracownika Socjalnego pragnę podziękować osobom pracującym w służbie społecznej w naszej Gminie za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym. Życzę, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia a nagrodą za trud był szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie.” Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski

Pracownik socjalny to osoba, której podstawowym zadaniem jest działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej, czy mieszkaniowej. Jego rolą jest opieka nad potrzebującymi i organizowanie im pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji, współpraca z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej.

Jednym z najważniejszych zadań pracownika socjalnego jest stworzenie odpowiednich warunków życia osobom, które zostały tego pozbawione oraz zapobieganie wszelkim patologiom w społeczeństwie. Należy podkreślić, iż  zawód pracownika socjalnego wiąże się z licznymi zagrożeniami i dużym obciążeniem  psychicznym. Na pewno jest to zawód dla osób lubiących pracę z ludźmi, chcących pomagać innym, ale też przede wszystkim dla osób o mocnym charakterze.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach pracuje również dwóch asystentów rodziny. Osoby te prowadzą działania na rzecz rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej i rodzin których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. Poza tym, asystenci otaczają wsparciem kobiety oczekujące dziecka i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Ponadto do działań asystentów należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny. Usługa asystenta rodziny jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Z okazji dzisiejszego święta życzymy wszystkim społecznikom działającym w Gminie Wadowice energii do realizacji ciekawych projektów, ochoty do poszukiwania dróg rozwoju i czasu dla siebie.

Wprowadzono: 21 listopada 2017