E-usługi dofinansowane!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / E-usługi dofinansowane!

FE12932 - E-usługi dofinansowane!EFRR

Gmina Wadowice otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. e-Urząd – rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice.

30 sierpnia 2016 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach konkursu przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i może liczyć na dofinansowanie w wysokości 963 048,71 zł. Całkowita wartość projektu to 1 324 311,06 zł.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do nowoczesnej elektronicznej administracji w Gminie Wadowice poprzez wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Wadowicach innowacyjnego systemu informatycznego, gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego odbiorcom kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane, związane z gminą – jej zasobami, sprawami obywatelskimi, rozliczeniami, finansami, etc.

Główne przesłanki wdrożenia opisywanego systemu to z jednej strony efektywne wsparcie licznych procedur, podejmowanych i  przeprowadzanych w ramach Urzędu Miejskiego w Wadowicach, w tym procesów decyzyjnych, a z drugiej udostępnienie mieszkańcom gminy nowoczesnych e-usług (możliwości korzystania z usług publicznych, świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną).

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego ułatwiającego mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom załatwianie urzędowych spraw przez internet.

Wprowadzono: 12 września 2016

-