Europejska Parada Przedszkolaków udała się po raz drugi

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Europejska Parada Przedszkolaków udała się po raz drugi

28 maja 2018 roku na wadowickim Rynku  zaprezentowało się jedenaście  krajów europejskich – od chłodnej Norwegii po gorące Włochy. Wszystko za sprawą przedszkolaków i zerówkowiczów z 7 gminnych szkół i 4 przedszkoli, którzy nadchodząc z różnych stron miasta utworzyli Europejską Paradę Przedszkolaków. 

Każda grupa przygotowała odpowiednie dla danego państwa barwy i rekwizyty oraz nawiązujące do tradycji stroje. Wśród paradujących znaleźli się więc ubrani w togi Grecy (Przedszkole Publiczne nr 1), hiszpańskie tancerki i tancerze (Przedszkole Publiczne nr 2), przedstawiciele Portugalii (Przedszkole Publiczne nr 3), ubrani w krakowskie stroje Polacy (Przedszkole Publiczne nr 5), Wikingowie z Norwegii (Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni), przedstawiciele Malty (Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni), przedstawiciele Węgier (Szkoła Podstawowa w Wysokiej), belgijskie smerfy (Zespół Szkół w Jaroszowicach), eleganccy Francuzi (Szkoła Podstawowa nr 4), prowadzeni przez zielonego skrzata Irlandczycy (Szkoła Podstawowa nr 2) oraz miłośnicy pizzy ze słonecznej Italii (Szkoła Podstawowa w Babicy). Wydarzenie było formą promowania i upowszechniania efektów Projektu „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” realizowanego  od listopada 2016 roku do czerwca 2018 roku.

Projekt ten był  finansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie PO WER) i zakładał kształcenie nauczycieli na 108 kursach językowych i metodyczno – językowych za granicą w 8 krajach europejskich, a następnie wdrożenie efektów tych szkoleń w pracę z uczniami i wychowankami. Główne cele Projektu to zastosowanie nowych rozwiązań w edukacji, promowanie idei uczenia się przez całe życie oraz kształtowanie otwartości na inne kultury i narody.

Zgromadzonych uczestników – przedszkolaków, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Wadowic przywitała koordynatorka Projektu – p. Iwona Majkowska – Kochan, która wymieniła rezultaty kilkumiesięcznych działań – ponad 130 pomysłów na ciekawe lekcje opracowanych w formie konspektów i przeprowadzonych z uczniami, narzędzia edukacyjne, poszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli, korzystanie z cyfrowych narzędzi w nauczaniu oraz kontakty międzynarodowe z placówkami edukacyjnymi z terenu Europy, owocujące wspólnym projektami realizowanymi w językach obcych.

Koordynatorka zachęciła do zapoznawania się i korzystania z materiałów zgromadzonych na blogu Projektu: https://mobilnoscwadowice.blogspot.com oraz www.facebook.com/mobilnoscwadowice, które są formą dzielenia się efektami odbytych szkoleń z innymi pedagogami oraz stale aktualizowanym źródłem o działaniach w placówkach wchodzących w skład Konsorcjum realizującego Projekt. .

Następnie nauczycielka Przedszkola Publicznego nr 5 – p. Marta Śliwa, organizatorka tegorocznej Parady, poprosiła poszczególne grupy o przybliżenie prezentowanych państw.  Dzieci z radością odpowiadały na pytania o nazwy stolic, symbole, barwy narodowe i skojarzenia z danym krajem.Po prezentacji przedszkolacy pokazali swoje talenty wokalne i językowe wykonując wspólnie piosenkę „Over the mountains” z wykorzystaniem przygotowanej wcześniej choreografii. W ten sposób promowali naukę języków obcych, pokazując zgromadzonej publiczności, że warto się uczyć od najmłodszych do najstarszych lat.Paradę zakończyło uroczyste przejście wszystkich grup po płycie Rynku, pozowanie do wspólnych zdjęć oraz wręczenie słodkich pamiątek ze spotkania.

Wprowadzono: 29 maja 2018