Gmina Wadowice oraz firma Maspex stworzą nowe miejsce spotkań!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Gmina Wadowice oraz firma Maspex stworzą nowe miejsce spotkań!

Firma Maspex podpisała z Urzędem Miejskim w Wadowicach porozumienie dotyczące realizacji wspólnego przedsięwzięcia: ożywienia zaniedbanych terenów zielonych zlokalizowanych w okolicy ulicy Chopina w Wadowicach.

Sygnatariusze porozumienia / fot. Urząd Miejski w Wadowicach

Jego realizacja rozpocznie się już w 2017 roku, a pierwszym zadaniem będzie przebudowa układu drogowego wokół zakładów produkcyjnych zatrudniających obecnie 1700 osób. W rejonie planowane są kolejne inwestycje, co dodatkowo zwiększy zatrudnienie i ruch pojazdów, dzisiaj szacowany na ponad 100 samochodów ciężarowych i 700 samochodów osobowych na dobę.

Wraz z budową nowej ulicy na odcinku zaczynającym się od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżowania przy ulicy Legionów powstaną chodniki i dwukierunkowa ścieżka rowerowa stanowiąca część układu trasy rowerowej Velo Skawa, a w dalszej kolejności system parkingów. Zostanie również utworzony teren rekreacyjny pełniący rolę błoń i parku miejskiego. Zakres planowanego przedsięwzięcia uwzględnia budowę sceny wraz z niezbędnym do organizacji imprez plenerowych zapleczem technicznym oraz komunikacyjnym.

Projekt został przygotowany z myślą o pracownikach naszej spółki oraz o mieszkańcach Miasta i Gminy Wadowice, jak również turystach. Dzięki budowie drogi znacznie poprawi się bezpieczeństwo pracujących u nas osób i to jest dla nas priorytetowe. Ale, co jest równie ważne, niezagospodarowane dzisiaj tereny w przyszłości mogą stać się kolejną wizytówką Wadowic – miejscem, gdzie z przyjemnością nie tylko mieszkańcy, ale również osoby odwiedzające Wadowice będą chciały spędzić czas. Opracowana przez nas koncepcja wynika z całościowego spojrzenia na niezagospodarowany i można powiedzieć nieco zapomniany obszar Wadowic. Patrząc na mapę naszego Miasta i najbliższego otoczenia centrum – trudno znaleźć teren nadający się bardziej na zagospodarowanie, w którym bezkolizyjnie można połączyć zarówno funkcje wspierające prowadzenie działalności gospodarczej, jak i atrakcyjność rekreacyjną przy dużej dogodności komunikacyjnej. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć Miasto w rewitalizacji tego obszaru — mówi Krzysztof Pawiński, prezes Zarządu Maspex.

Firma Maspex zobowiązała się przygotować i sfinansować koncepcję architektoniczną przedsięwzięcia. Jego realizacja leży po stronie gminy Wadowice. W 2017 roku planowana jest realizacja pierwszego etapu – budowy drogi i ścieżki rowerowej.

„Współpracę z Grupą Maspex traktujemy jako przedsięwzięcie strategiczne, obliczone na lata. Chcemy wspólnie rozwijać Wadowice wykorzystując doświadczenie biznesowe oraz zaplecze intelektualne jednej z najlepszych krajowych firm. Inwestycje, które wspólnie zaplanowaliśmy, stanowić będą w przyszłości wizytówkę miasta. Tworzymy tereny rekreacyjne nad rzeką Skawą, a jednocześnie rozwijamy pobliskie tereny produkcyjne. Mam nadzieję, że nasza partnerska współpraca posłuży jako wzorzec działania samorządu i prywatnego biznesu dla innych — mówi burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski

Wprowadzono: 21 grudnia 2016