Gmina Wadowice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Projekty dofinansowane / Programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej / Gmina Wadowice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W dniu 13 maja 2022r. Gmina Wadowice zawarła Umowę o powierzenie grantu o numerze 1585/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę 25 500 zł.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Środki otrzymane w ramach projektu zostaną przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z oprogramowaniem oraz tabletu dla 9 uczniów.

logotypy 1024x174 - Gmina Wadowice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

banner na strone PPGR 1024x432 - Gmina Wadowice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Wprowadzono: 16 maja 2022