Gmina Wadowice z dotacją na opracowanie programu rewitalizacji

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Gmina Wadowice z dotacją na opracowanie programu rewitalizacji

Z przyjemnością informujemy, iż zgodnie z uchwałą Nr 1237/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, Gmina Wadowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wadowice na lata 2016-2023”.

Celem projektu jest uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez przygotowanie programu rewitalizacji, jako podstawowego dokumentu dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji.

W ramach realizacji projektu powstanie Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023, który będzie zawierał zestaw komplementarnych i kompleksowych projektów łączących potrzebę działań na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz dążenie do zmniejszenia negatywnego zjawiska wykluczenia społecznego w gminie z nadaniem nowych funkcji zdegradowanym miejscom.

Całkowita wartość projektu wynosi: 94 440,00 zł
Wartość dotacji: 84 996,00 zł

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Dotacja wspomoże proces opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wadowice na lata 2016-2023”, w dobrym koordynowaniu całego procesu i zachęceniu do uczestnictwa w nim jak największej liczby naszych mieszkańców, ponieważ naszym celem jest budowanie tego programu razem. W ramach projektu zostaną przygotowane niezbędne diagnozy i analizy, przeprowadzone konsultacje, warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji na temat wykorzystania i przeznaczenia obiektów publicznych, a także warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z obszarów rewitalizacji.

Pierwsze warsztaty zaplanowano na przełom września i października,  o szczegółach  wkrótce poinformujemy.

FE POPT POZIOM Kolor 01 - Gmina Wadowice z dotacją na opracowanie programu rewitalizacji

UE FS rgb 1 300x98 - Gmina Wadowice z dotacją na opracowanie programu rewitalizacji

Wprowadzono: 10 sierpnia 2016