Gmina Wadowice z kolejnymi dotacjami z Unii

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Gmina Wadowice z kolejnymi dotacjami z Unii

Ponad 840 tysięcy złotych dotacji z Unii Europejskiej otrzymała Gmina Wadowice na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Stanisławiu Górnym oraz w Kleczy Dolnej.

Projekty realizowane będą ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Celem operacji jest stworzenie ogólnodostępnych miejsc integracji i rekreacji w Stanisławiu Górnym i Kleczy Dolnej dla mieszkańców obszaru LSR poprzez budowę kompleksu rekreacyjnego oraz zorganizowanie imprezy integracyjno-aktywizującej.

Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stanisławiu Górnym – stworzenie kompleksu rekreacyjnego”.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:

  1. Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego o charakterze wielofunkcyjnego wraz z  wyposażeniem sportowym.
  2. Stworzenie siłowni napowietrznej z powierzchnią utwardzoną
  3. Budowa altany z wyposażeniem oraz elementów małej architektury
  4. Organizacja imprezy integracyjno-aktywizującej z okazji inauguracji otwarcia kompleksu rekreacyjnego

Wartość uzyskanego dofinansowania: 631 220,00zł.

Projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kleczy Dolnej – stworzenie kompleksu rekreacyjnego”.

Operacja będzie obejmować budowę kompleksu rekreacyjnego w Kleczy Dolnej poprzez budowę następujących obiektów: boiska sportowo-rekreacyjnego o nawierzchni bezpiecznej EDPM, altany oraz obiektów małej architektury. Projekt przewiduje również budowę ogrodzenia w postaci piłkochwytów wokół, budowę dojść i chodników i wykonanie powierzchni trawiastej i nasadzenia krzewów.

Po zakończeniu budowy kompleksu zaplanowano organizację spektaklu ekologicznego dla mieszkańców, która będzie  inauguracją otwarcia powstałych obiektów. Spektakl będzie miał na celu rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 211 586,00 zł

Powstałe tereny rekreacyjne w ramach niniejszych projektów umożliwią różne formy aktywności wypoczynku dla lokalnej społeczności, w postaci koncertów, pikników, festynów, organizacji imprez okolicznościowych itp. Powstające kompleksy rekreacyjno-sportowe będą miejscem integracji zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających Gminę Wadowice.

Wprowadzono: 14 maja 2018