Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Edukacja w Gminie Wadowice / Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych

W Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach, 14 maja br. przeprowadzona została II Edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych. Wydarzenie swoim patronatem objął Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Konkurs  skierowany był do uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum.

Cele:

  1. Zainteresowanie uczniów historią, tradycjami i kulturą krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych.
  2. Rozwijanie umiejętności językowych.
  3. Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi, narodów oraz ich odmiennej kultury.
  4. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji.
  5. Rozwijanie wartości wychowawczych poprzez współzawodnictwo.

Udział wzięło 9 szkół z Gminy Wadowice: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa w Babicy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni, Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni,Szkoła Podstawowa w Wysokiej,Szkoła Podstawowa w Zawadce, reprezentowanych przez 27 uczestników. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań dotyczących geografii, historii, tradycji oraz  kultury krajów, w których język angielski i niemiecki jest językiem urzędowym.

Komisja  przyznała ex aequo dwa pierwsze i dwa drugie miejsca oraz miejsce III.

I miejsce Natasza Żołnierek – SP nr 5 w  Wadowicach

I miejsce Dominik Pływacz – SP w Zawadce

II miejsce Natalia Dybczak – SP nr 4 w Wadowicach

II miejsce Sonia Blak – SP nr 5 w Wadowicach

III miejsce Seweryn Lizak – SP nr 1 w Choczni

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.

Ponadto, zgodnie z regulaminem, szkoła, której uczniowie uzyskali w sumie największą liczbę punktów otrzymała tytuł Najlepszej Szkoły i została uhonorowana pucharem.

Tytuł najlepszej Szkoły w tym konkursie przypadł Szkole Podstawowej im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wprowadzono: 16 maja 2019