Granty – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Granty – zaproszenie na spotkanie informacyjne

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

wadoviana

Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” zaprasza mieszkańców Gminy Andrychów i Gminy Wadowice na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Wadoviana” w ramach PROW 2014-2020:

 • 12.09.2017 r. godz. 16:30 w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15
  (sala konferencyjna)
 • 14.09.2017 r. godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Wadoviana”
  w Wadowicach, ul. Lwowska 7 (sala szkoleniowa)

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje nt. planowanych w październiku 2017 r. naborów wniosków na projekty grantowe, które będą dotyczyć następujących przedsięwzięć:

 • Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
 • Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej w tym osób z grup defaworyzowanych
 • Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatu

O powierzenie grantu może ubiegać się grantobiorca nie prowadzący działalności gospodarczej:

 • osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSR (Gmina Wadowice i tereny wiejskie Gminy Andrychów)
 • osoba prawna z wyłączeniem województwa jeżeli jej siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR

Podczas spotkań będzie można także uzyskać informacje nt. naboru wniosków z zakresu przedsięwzięcia: Renowacja lub restauracja zabytków i ich otoczenia.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się pod numerem telefonu:
508 380 987 lub osobiście w biurze LGD „Wadoviana”, ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice.

Wprowadzono: 1 września 2017