Historia pieczęci miasta Wadowice – warsztaty z Miłośnikami Ziemi Wadowickiej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Historia pieczęci miasta Wadowice – warsztaty z Miłośnikami Ziemi Wadowickiej

Warsztaty historyczne z Miłośnikami Ziemi Wadowickiej

Wspominając 72- gą rocznicę wyzwolenia ziemi wadowickiej spod okupacji hitlerowskiej  w dniu 27 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wadowicach odbył się cykl warsztatów przeprowadzonych  przez członków  Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej p. Grzegorza Pacuta oraz p. Zbigniewa Majtczaka pod hasłem ”Historia pieczęci  miasta Wadowice”. Ich celem był rozwój tożsamości lokalnej, poszerzenie znajomości historii miasta oraz rozmiłowanie młodego pokolenia w pięknie naszej „Małej Ojczyzny”.

Pierwszą część  spotkania stanowił  wykład połączony z prezentacją multimedialną nt. rozwoju pieczęci miejskich na przestrzeni wieków. Ciekawa opowieść p. Z. Majtczaka z genealogią polskich rodów i herbów w tle, zgromadzone odciski pieczęci i bibliografia na ekspozycji stworzyły szczególną atmosferę i klimat oraz  rozbudziły zainteresowanie dzieci. W dalszej części uczniowie redagowali korespondencję do rodziców (pocztówkę z Wadowic) i adresowali kopertę. Gotowy list każdy samodzielnie zabezpieczał odciskiem lakowym z pieczęcią  herbu miasta Wadowic. 73 uczestników warsztatów otrzymało certyfikat potwierdzający udział w tym wydarzeniu. Nie brakowało też emocji i rywalizacji podczas mini konkursu wiedzy o Wadowicach.

Warto wspomnieć, że w/w warsztaty są współfinansowane przez Gminę Wadowice w ramach zadania publicznego OR.526.5.16.2016.K oraz, że są bezpłatne dla dzieci i młodzieży.

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej są otwarci na kolejne zaproszenie zarówno do Szkoły Podstawowej Nr 1 jak i innych placówek.

Wprowadzono: 1 lutego 2017