I Piknik Organizacji Pozarządowych „Poznajmy się”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / I Piknik Organizacji Pozarządowych „Poznajmy się”

Poznajmy się

I Piknik Organizacji Pozarządowych „Poznajmy się”, który odbędzie się 18 czerwca 2017 r. na Bulwarach nad Skawą to impreza integracyjno – informacyjna dla organizacji pozarządowych oraz ich sympatyków. Celem pikniku jest promocja w środowisku lokalnym i na zewnątrz działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe głownie z terenu Gminy Wadowice, integrowanie społeczności lokalnej, w tym jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, nadanie impulsu do podejmowania wspólnych inicjatyw, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk, co wpisuje się w cele Gminy Wadowice.

Zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje oraz nieformalne grupy inicjatyw lokalnych działające na terenie powiatu wadowickiego do udziału w pikniku. Na zgłoszenia czekamy tylko do 15 maja 2017 r.

Zgłoszenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wadowicach (Wydział Promocji), osobiście lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie   WIO,   ul.   Konstytucji   3-Maja   5,  34-100  Wadowice,   przesłać   pocztą   elektroniczną: wiowadowice@gmail.com w temacie wpisując „1 Piknik organizacji pozarządowych”.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie
Akcja została objęta patronatem honorowym Burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego

Zdjęcie i tekst – materiał organizatora

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 25 kwietnia 2017