Informacja Burmistrza Wadowic o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa)

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Informacja Burmistrza Wadowic o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa)
 1. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa) można składać od 11 maja do 30 czerwca br.
 2. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa) składa osoba fizyczna, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967).

Dodatkowo informujemy, że wniosek ten mogą składać również mieszkańcy innych gmin dołączając do niego zaświadczenie, o którym mowa w art.. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zaświadczenie jest wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej.

 1. Wniosek w formie papierowej należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, pokój nr 7, w godzinach:
 • poniedziałek: 7.00 – 17.00;
 • wtorek – piątek: 7.00 – 15.00.
 1. Ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej w sumie: 146,12 ton, w tym:
 • węgiel typu groszek (frakcja od 5 – 25 mm) – 57,92 t. Jest to paliwo funkcjonujące w opinii publicznej jako ekogroszek, czyli paliwo stosowane w kotłach                                       z automatycznym podajnikiem twz. retortowych. Węgiel pochodzi z Zakładu Górniczego Janina z Libiąża.
 • węgiel typu groszek (frakcja od 5 – 40 mm) – 88,20 t. Ten sortyment węgla można stosować we wszystkich kotłach z ręcznym podawaniem paliwa tzw. zasypowych. Węgiel pochodzi z Zakładu Górniczego Sobieski z Jaworzna.
 1. Sprzedaż paliwa stałego będzie realizowana do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2023 r.
 2. Koszt zakupu 1 tony węgla, w każdym sortymencie, wynosi 1 700 zł brutto.
 3. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.

Wprowadzono: 26 maja 2023

-