Ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek na zakup węgla!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek na zakup węgla!

Informujemy o obniżeniu ceny sprzedaży węgla od dnia 26 czerwca 2023 r. Pozostało już tyko 9 dni na składanie wniosków! 

 1. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa) można składać od 11 maja do 30 czerwca br.
 2. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa) składa osoba fizyczna, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967). Dodatkowo informujemy, że wniosek ten mogą składać również mieszkańcy innych gmin dołączając do niego zaświadczenie, o którym mowa w art.. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zaświadczenie jest wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej.
 3. Wniosek w formie papierowej należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, pokój nr 7, w godzinach:
  poniedziałek: 7.00 – 17.00;
  wtorek – piątek: 7.00 – 15.00.
 4. Ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej w sumie: 134,62 ton, w tym:
  – węgiel typu groszek (frakcja od 5 – 25 mm) – 48,42 t. Jest to paliwo funkcjonujące w opinii publicznej jako ekogroszek, czyli paliwo stosowane w kotłach z automatycznym podajnikiem twz. retortowych. Węgiel pochodzi z Zakładu Górniczego Janina z Libiąża.
  – węgiel typu groszek (frakcja od 5 – 40 mm) – 86,20 t. Ten sortyment węgla można stosować we wszystkich kotłach z ręcznym podawaniem paliwa tzw. zasypowych. Węgiel pochodzi z Zakładu Górniczego Sobieski z Jaworzna
 5. Sprzedaż paliwa stałego będzie realizowana do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2023 r.
 6. Koszt zakupu 1 tony węgla, w każdym sortymencie, od dnia 26 czerwca 2023 r. wynosi 1 500 zł brutto.
 7. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.

Wprowadzono: 22 czerwca 2023