Mieszkańcu, możesz wziąć udział w debacie nt. raportu o stanie gminy

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Mieszkańcu, możesz wziąć udział w debacie nt. raportu o stanie gminy

logoherb - Mieszkańcu, możesz wziąć udział w debacie nt. raportu o stanie gminy

  1. W debacie nad raportem o stanie Gminy Wadowice za 2019 rok mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Wadowice.
  2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób do dnia 22 czerwca 2020 roku do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 7 na parterze) Urzędu Miejskiego w Wadowicach.
    Wzór zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną załączono poniżej (formularz proszę wydrukować dwustronnie; gotowy formularz można odebrać w Biurze Rady).
  1. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
  2. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Rada Miejska w Wadowicach nie podjęła uchwały o zwiększeniu liczby mieszkańców mogących zabrać głos w debacie.

Osoby planujące wziąć udział w debacie proszone są o przygotowanie swoich wystąpień również w formie pisemnej i po zakończeniu wystąpienia przekazanie ich Przewodniczącemu Rady (dokumenty te będą stanowiły załącznik do protokołu z sesji).

Sesja Rady Miejskiej w Wadowicach odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Wadowicach z zachowaniem środków ostrożności wynikających z trwania epidemii COVID-19.

2 724x1024 - Mieszkańcu, możesz wziąć udział w debacie nt. raportu o stanie gminy

3 724x1024 - Mieszkańcu, możesz wziąć udział w debacie nt. raportu o stanie gminy4 724x1024 - Mieszkańcu, możesz wziąć udział w debacie nt. raportu o stanie gminy

Wprowadzono: 16 czerwca 2020

Pliki do pobrania:

-