Informacja dla mieszkańców miejscowości GORZEŃ DOLNY dotycząca przenumerowania numeracji porządkowej budynków.

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Informacja dla mieszkańców miejscowości GORZEŃ DOLNY dotycząca przenumerowania numeracji porządkowej budynków.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI
GORZEŃ DOLNY

Burmistrz Wadowic uprzejmie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wadowicach Uchwały Nr LVIII/542/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gorzeń Dolny (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 1652 z dnia 1 marca 2023r.) oraz zmianą numerów porządkowych, nowymi numerami porządkowymi została zasilona baza Ewidencji miejscowości, ulic i adresów miasta i gminy Wadowice.

W związku z powyższym należy posługiwać się nazwami ulic wraz z nowymi numerami porządkowymi. Nowe adresy można sprawdzić w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Wadowicach na stronie www.wadowice.e-mapa.net oraz na geoportalu krajowym na stronie www.mapy.geoportal.gov.pl

O przedmiotowych zmianach Urząd Miejski poinformował szereg instytucji i organów publicznych. Pomimo przekazania wykazów z nowymi adresami do niżej wymienionych instytucji prosimy Państwa o poinformowanie o zmianie swojego adresu m.in.: dostawcę energii elektrycznej, dostawcę gazu, wody, odbiorcę ścieków, ZUS, KRUS, administrację skarbową. Ponadto o zmianach należy poinformować: zakład pracy, bank, ubezpieczyciela, CEIDG itp.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wadowicach, tel. (33) 873-18-11wew. 203 lub 204.

Lista instytucji zawiadomionych o zmianie numeracji porządkowej:

Lp. INSTYTUCJE I ORGANY
Starosta Wadowicki, ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice
2. Starosta Wadowicki, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Stefana Batorego 2,
34-100 Wadowice

3.

Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Adama Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice,
4. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37,
34-100 Wadowice
5. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, Zespół ds. Organizacji Służby KPP Wadowice, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice,
6. Tauron Dystrybucja S.A. – Punkt Obsługi Klienta ul. Wojska Polskiego 2D,
34-100 Wadowice
7. Poczta Polska S.A., Urząd Pocztowy Wadowice,
ul. Lwowska 11, 34-100 Wadowice
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Adama Mickiewicza 27,
34-100 Wadowice,
9. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice,

10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termowad Sp. z o.o.,

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

11. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Górnośląski Biuro Obsługi Klienta Wadowice, Osiedle Mikołaja Kopernika 10, 34-100 Wadowice
12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chrzanowie,

ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów

13. KRUS, Placówka Terenowa Wadowice, ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice
14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
15. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach,
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
16. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5,
34-100 Wadowice
17. Państwowa Straż Pożarna w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2c,
34-100 Wadowice
18. Urząd Skarbowy w Wadowicach, ul. Legionów 22, 34-100 Wadowice
19. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 304,

34-123 Chocznia

20. Empol Sp. z o.o., os.Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
21. Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
22. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, ul. Adama Mickiewicza 27,
34-100 Wadowice
23. Wydziały Urzędu Miejskiego w Wadowicach,
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

Burmistrz Wadowic

    Bartosz Kaliński

Wprowadzono: 29 listopada 2023