Informacja Kierownika Wydziału Promocji dot. Muzeum Emila Zegadłowicza

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Informacja Kierownika Wydziału Promocji dot. Muzeum Emila Zegadłowicza

W związku z wypowiedzią Pani Ewy Wegenke w materiale wideo pt. „Dlaczego zbiory Emila Zegadłowicza opuściły gorzeński dwór?” z dnia 25 stycznia 2018 roku informuję:

  1. Muzeum Emila Zegadłowicza nie jest instytucją kultury Gminy Wadowice.
  2. Zbiory muzealne stanowią własność Fundacji „Czartak”, natomiast budynek dworu na działalność Fundacji użycza w imieniu Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Wadowicach
  3. Gmina Wadowice wspomaga wiele instytucji kultury organizując m.in. konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Fundacja „Czartak” nigdy nie starała się pozyskać środków z tej puli.
  4. Przedstawiciele Fundacji nigdy nie złożyli wniosku o jakąkolwiek pomoc finansową do Gminy Wadowice
  5. W 2016 roku zaprosiliśmy Panią Ewie Wegenke do Wydziału Promocji oferując pomoc w napisaniu wniosku o dofinansowanie prac remontowych. Pani Wegenke przyszła na spotkanie po dwóch miesiącach, kiedy na pisanie wniosków było za późno.
  6. Fundacja „Czartak” nigdy nie informowała Gminy Wadowice o planach przeniesienia zbiorów jak również nigdy nie oferowała zbiorów Gminie Wadowice.

z poważaniem,

Janusz Gawron
Kierownik Wydziału Promocji

Wprowadzono: 31 stycznia 2018