Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 września 2018 roku

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wybory 2018 / Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 września 2018 roku

Informacja
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 24 września 2018 roku

na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Wadowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonywać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. (czwartek) do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
– Nr 13 w liczbie 1
– Nr 14 w liczbie 2
– Nr 18 w liczbie 1
– Nr 19 w liczbie 1
– Nr 21 w liczbie 3
– Nr 22 w liczbie 3

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
– Nr   1 w liczbie 1
– Nr  2 w liczbie 3
– Nr  3 w liczbie 1
– Nr  5 w liczbie 2
– Nr  7 w liczbie 1
– Nr  8 w liczbie 1
– Nr 10 w liczbie 2
– Nr 11 w liczbie 1
– Nr 12 w liczbie 1
– Nr 13 w liczbie 2
– Nr 14 w liczbie 3
– Nr 15 w liczbie 2
– Nr 16 w liczbie 2
– Nr 17 w liczbie 4
– Nr 18 w liczbie 3
– Nr 19 w liczbie 5
– Nr 20 w liczbie 3
– Nr 21 w liczbie 4
– Nr 22 w liczbie 3
– Nr 23 w liczbie 2

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego, które odbędzie się w dniu piątek 28 września o godz. 9.00 w Sali Nr 19 (I piętro) Urzędu Miejskiego, Plac Jana Pawła II 23

§ 3.
W dniu 28 września – piątek o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23,sala nr 19 odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego w niżej wymienionych komisjach:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

– Nr  1  
– Nr  2  
– Nr  3  
– Nr  4
– Nr  5
– Nr  6
– Nr  7
– Nr  8
– Nr  9
– Nr 10
– Nr 11
– Nr 12
– Nr 16
– Nr 20
– Nr 23
– Nr 24
– Nr 25
– Nr 26
– Nr 27

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
– Nr  6  
– Nr 24
– Nr 25
– Nr 26

§ 4.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

Wprowadzono: 24 września 2018