Informacja w sprawie Dodatku Osłonowego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / MOPS / Informacja w sprawie Dodatku Osłonowego

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash scaled - Informacja w sprawie Dodatku Osłonowego

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice pok. Nr 1 w godzinach urzędowania ośrodka.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w terminie od 01 stycznia.2022 r. do 31 października 2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy złożone w terminie  do 31 stycznia 2022 r. zostaną rozpatrzone i wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osobom, które złożą wnioski w okresie od 01 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy zostanie wypłacony w jednej racie w terminie do 2 grudnia 2022 r niezwłocznie po przyznaniu świadczenia.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku osłonowego to:
– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Wprowadzono: 18 stycznia 2022

-