Inicjatywa lokalna 2023 – wynik naboru wniosków

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Inicjatywa Lokalna / Inicjatywa lokalna 2023 – wynik naboru wniosków

W ramach tegorocznej edycji inicjatywy lokalnej mieszkańcy gminy Wadowice złożyli 12 wniosków na realizację zadań publicznych.

Wszystkie zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej zostały ocenione formalnie i merytorycznie. Po dokonaniu oceny według kryteriów przyjętych w uchwale nr LVI/528/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Burmistrz Wadowic zdecydował o przyznaniu wsparcia i realizacji w 2023 roku następujących inicjatyw lokalnych:

Lp. Tytuł zadania Miejsce realizacji inicjatywy Wkład finansowy Gminy Wadowice
1 Letnie sympozjum – wiem, jak odpoczywać bezpiecznie Klecza Dolna 4000 zł
2  Rodzinny piknik „Pszczela niedziela” Wysoka 5000 zł
3  Malowanie domu ludowego w Babicy Babica 5000 zł
4 Świetlica tętniąca życiem Jaroszowice-Zbywaczówka 2500 zł
5 Rodzinny piknik „I Ty możesz zostać bohaterem” Wysoka 4600 zł
6 Plenerowy zakątek aktywności artystycznej mieszkańców Wadowice 4000 zł
7 Dancing jak za dawnych lat! Ponikiew 4000 zł
8 Warsztaty malowania na tkaninie Jaroszowice 1800 zł
9 „Przywitanie lata”, „Plac zabaw” Gorzeń Górny 4000 zł
10 Integracyjnie dla Stanisławia Stanisław Górny 4400 zł
11 Warsztaty strażackie „Jak zostałem strażakiem” Stanisław Górny 5000 zł
12 Integracja międzypokoleniowa Stanisław Górny 4600 zł

Realizacja wskazanych zadań odbędzie się w 2023 roku po podpisaniu z wnioskodawcami umów na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z przyjętymi zasadami wkładem mieszkańców, jako wnioskodawców i realizatorów zgłoszonych zadań, ma być praca społeczna, wkład rzeczowy czy też świadczenia pieniężne. Wsparcie finansowe gminy nie będzie przekazywane mieszkańcom w formie dotacji. Gmina wspiera realizację zadań w sposób organizacyjny, rzeczowy oraz finansowy, m.in. poprzez zakup usług czy też materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

Wprowadzono: 21 czerwca 2023

Pliki do pobrania: