Jaki będzie nasz budżet obywatelski? Partycypacyjny

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Jaki będzie nasz budżet obywatelski? Partycypacyjny

Po trzech intensywnych spotkaniach Zespół ds. budżetu obywatelskiego w Gminie Wadowice wypracował najważniejsze dokumenty, na podstawie których odbywać się będzie nasz budżet. Są nimi regulamin oraz niezbędne formularze, których będziemy używać m.in. podczas składania propozycji, czy też głosowania na projekty. W kwietniu, w ramach konsultacji społecznych, z dokumentami tymi będą się mogli zapoznać wszyscy mieszkańcy.

Budżet Partycypacyjny (Obywatelski) – taka będzie oficjalna nazwa naszego budżetu. Chcemy tym samym podkreślić partycypację procesu już od momentu określania jego zasad. Partycypacja oznacza aktywny udział w wydarzeniach, które nas dotyczą – nie tylko możliwość zabierania głosu, ale również współdecydowania o ważnych dla nas sprawach. W Wadowicach zasady budżetu wypracował specjalny Zespół, do którego był otwarty nabór i każdy mógł się do niego zgłosić. W jego skład weszli przedstawiciele Rady Miejskiej, rad osiedlowych i sołeckich, Rady Kobiet, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy, a także przedstawiciele mieszkańców i Urzędu Miejskiego. W trakcie spotkań – a także poza nimi – członkowie Zespołu zgłębiali wiedzę o różnych modelach budżetu obywatelskiego i wspólnie pracowali nad takim, który będzie dobry dla naszej gminy.

W wypracowanym przez Zespół modelu naszego budżetu ważna jest możliwość udziału przez wszystkich mieszkańców w spotkaniach, podczas których nie tylko będzie możliwość dokładnego zapoznania się z zasadami, ale będziemy też rozmawiać o wspólnych potrzebach, rozwoju gminy, integracji sołectw i osiedli. Istotne jest również, że składane do budżetu partycypacyjnego propozycje będą musiały mieć ogólnogminny charakter, co znaczy, że obejmować muszę swoim zasięgiem więcej niż jedno sołectwo bądź osiedle, a także muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.

Jak już wspominaliśmy, z regulaminem wadowickiego budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) będzie można się zapoznać w kwietniu w trakcie konsultacji społecznych.

Wprowadzono: 27 marca 2018