Jerzy Obstarczyk nowym prezesem WPWiK

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Jerzy Obstarczyk nowym prezesem WPWiK

Nowym prezesem Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji został Jerzy Obstarczyk. Zastąpił dotychczas działającego na tym stanowisku Alfreda Karelusa. Jerzy Obstarczyk ma 44 lata, jest żonaty, mieszka w Głębowicach i ma dwoje dorosłych dzieci.

Wykształcenie
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (dyplom magistra administracji w zakresie prawa i administracji  publicznej) oraz Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku–Białej (dyplom licencjata administracji). Studia podyplomowe: Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie i Unieszkodliwianie Ścieków oraz Metody Analitycznej Oceny Jakości Wody i Ścieków – Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki, Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków  Rad Nadzorczych  w spółkach Skarbu Państwa. Od 2008 r. zdobywa doświadczenie nadzorcze  w  spółkach prawa handlowego jako  członek  Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe

Ostanie 16 lat  pracował zawodowo w jednostkach budżetowych i spółkach prawa handlowego związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną oraz komunalną na stanowiskach: kierownika JRP, kierownika Zakładu Komunalnego, Z-cy dyrektora  Zakładu, Wiceprezesa. Pełnił funkcję prokurenta.

Podczas pracy zawodowej brał udział w realizacji inwestycji wod-kan, największe z nich to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim: środki finansowe „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”

2. Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w Jaworznie wraz z wymianą i budową fragmentów sieci wodociągowej”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w Oświęcimiu”

„Budowa i modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Chełmek”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W latach  2008 – 2019   – pełnił funkcję Zastępca Pełnomocnika ( MAO )  ds. Realizacji Projektu dla projektu „Gospodarka Wodno Ściekowa Gminy Chełmek”

Wprowadzono: 1 lipca 2019