Wystawa „Czas na miłość”

Jesteś tutaj : Strona główna / Kalendarium / Wystawa „Czas na miłość”

Wystawa „Czas na miłość”

Od: 2019-09-01

Do: 2019-09-30

08:00

Wystawa o nazwie „Czas na miłość” przedstawiać będzie zdjęcia autorstwa krakowskiego fotografa, wolontariusza – Pana Jacka Tarana, przedstawiające podopiecznych Hospicjum Alma Spei.

W Krakowie w tym roku miała miejsce już III edycja tej wystawy. Z roku na rok spotyka się ona z coraz większym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców Krakowa, a Gościem Honorowym podczas edycji 2017 była Pierwsza Dama RP – Sz. P. Agata Kornhauser–Duda, z której uznaniem spotkała się ta inicjatywa.

W tym roku ponownie chcielibyśmy aby wystawa ta mogła dotrzeć do mieszkańców Wadowic oraz osób, które odwiedzają to miasto.  Realizacja tego działania przyczyniła się do pozytywnego postrzegania Gminy Wadowice jako miejsca, które jest przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Poprzez organizację wydarzenia chcielibyśmy zrealizować  trzy cele:

Pierwszym z nich jest szerzenie idei hospicyjnej. Chcielibyśmy działać na rzecz przełamywania barier w kontaktach z niepełnosprawnymi, oswoić społeczeństwo z widokiem dziecka zmienionego fizycznie, używającego specjalistycznego sprzętu, np. rurki tracheotomijnej, pokazać, że życie z niepełnosprawnym dzieckiem może być pełnowartościowe i nieść wiele radości. Mamy na celu przełamywanie stereotypu „Hospicjum jako umieralni” i pokazanie, że czas spędzony pod opieką hospicjum to czas na cieszenie się każdą chwilą i życie na 200%, że jest to czas na miłość.

Drugim celem wystawy jest propagowanie idei wolontariatu młodzieżowego. Mamy na celu pokazanie młodzieży alternatywnych, np. dla telewizji czy komputera sposobów na spędzenie wolnego czasu i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób chorych i niepełnosprawnych, a w dłuższej perspektywie zmianę postaw społecznych wobec takich osób. Jedną z naszych sztandarowych akcji, jest prowadzona od kilku lat „Akcja – Edukacja!”. Koordynator Wolontariatu w naszej Organizacji prowadzi lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach, a także dla studentów krakowskich uczelni wyższych. Wystawa to dodatkowy element, który pomógłby w dotarciu do dzieci i młodzieży oraz uświadomieniu ich czym jest pomoc i jakie pozytywne aspekty może za sobą nieść wolontariat.

Trzeci cel wystawy to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę ludzi na problem napiętnowania i wykluczenia społecznego dzieci, których rodzeństwo jest nieuleczalnie chore. Niezwykle ważnym aspektem jest także zachęcenie rodzin do pokonywania lęku związanego z wychodzeniem z chorym dzieckiem z domu i strachem przed kontaktem ich dziecka z rówieśnikami. Nasze doświadczenia z poprzedniej edycji Wystawy pokazują, że cel ten udaje się realizować – na Wystawę, aby obejrzeć zdjęcia, wybrało się szereg rodzin, które mamy pod opieką.

materiał prasowy: Alma Spei Hospicjum dla dzieci

Wprowadzono: 3 września 2019