Kalendarz Polowań Koła ,, Knieja” Wadowice w Ob. 123/147 w sezonie 2020/21

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Kalendarz Polowań Koła ,, Knieja” Wadowice w Ob. 123/147 w sezonie 2020/21

Prosimy o zapoznanie się z przesłanym przez Zarząd Koła Łowieckiego „KNIEJA WADOWICE” planem polowań zbiorowych na lata 2020/2021

Aktualny Kalendarz polowań.

Zgodnie z art. 42 ab ust 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2020.1683 t.j.) właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wprowadzono: 22 października 2020

-