Każdy drugoklasista uczy się pływać! – O programie „Już pływam”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Każdy drugoklasista uczy się pływać! – O programie „Już pływam”

Delfin

Gmina Wadowice, jako jedna z nielicznych gmin, może poszczycić się prowadzonym od 14 lat (tj. od początku działalności basenu) programem nauki pływania „Już pływam”. Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas drugich w gminie Wadowice. W roku szkolnym 2015/2016 programem objętych zostało 533 dzieci. Uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy dowożeni byli dwa razy w tygodniu na Krytą Pływalnię „DELFIN” w Wadowicach. W czasie dowozu i powrotu do szkół, uczniom zapewniono fachową opiekę nauczycieli. Równie pomocni byli rodzice oraz krewni (np. podczas suszenia włosów po kąpieli).

Delfin

Na Pływalni realizowany był, uzgodniony i zatwierdzony przez dyrektorów szkół, roczny program zajęć, prowadzony przez instruktorów pływania. W ciągu roku szkolnego każdy uczeń miał możliwość skorzystania z 68 godzin nauki. Nad bezpieczeństwem dzieci przez cały czas czuwali ratownicy wodni.

Delfin

Należy zaznaczyć, że pobyt dzieci na basenie to oprócz celu głównego – nauki pływania stylem grzbietowym – również wszechstronna gimnastyka, a także, co bardzo ważne – nauka bezpiecznego przebywania nad wodą.

Delfin

Prowadzący organizowali liczne zabawy i gry zespołowe w wodzie. Sprawiało to dzieciom ogromną radość, przyczyniając się równocześnie do zacieśniania więzi miedzy nimi.  Dzieciom z klas integracyjnych zapewnione zostały zajęcia indywidualne ze specjalistycznie wyszkolonymi instruktorami.

Delfin

Efektem zajęć na basenie, oprócz oczywistych korzyści zdrowotnych i ogólno-rozwojowych, jest to,  że dzieci nauczyły się pływać i poznały zasady bezpiecznego zachowywania się nad wodą.

Delfin

Dzięki programowi „Już pływam” wzrósł ogólnie pojmowany poziom kultury fizycznej wśród mieszkańców  Gminy, zwłaszcza wśród dzieci, ponieważ programem obowiązkowej nauki pływania objęta została grupa wiekowa  8-9 lat (II klasy szkół podstawowych). Według wyliczeń, corocznie około 80% dzieci nauczyło się dobrze pływać. Każdego roku na koniec zajęć Pływalnia organizuje  uroczyste zakończenie pływackiego roku szkolnego w formie zawodów – happeningu.  Jako potwierdzenie zdobytych umiejętności uczniowie, którzy nauczyli się pływać i samodzielnie przepłynęli długość basenu – 25 m,  otrzymują „Certyfikat Już Pływam!”. Natomiast dzieci, które muszą jeszcze popracować nad doskonaleniem tej umiejętności otrzymują„Dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu”. Impreza ta jest wielkim wydarzeniem, ponieważ dzieci często po raz pierwszy publicznie prezentują nabyte przez siebie umiejętności pływackie, nierzadko przed rodzinami, które obserwują całość zawodów. Emocji jest wiele, zarówno dla uczniów, jak i organizatorów zawodów. Dzieci chcą wypaść jak najlepiej przed rodzicami, rodzice zaś są jednym wielkim jury, które ocenia wyniki całorocznej pracy ich pociech.

Delfin

Innym dobrym wskaźnikiem pokazującym, że realizowany program przynosi oczekiwany skutek jest fakt, że w bieżącym roku159 uczniów z klas II zdało egzamin i zdobyło Kartę Pływacką. A nie jest to mały wysiłek – podczas egzaminu wymagane jest wykazanie się sporą znajomością technik pływackich oraz wytrzymałością fizyczną. Trzeba przepłynąć dystans 200 metrów, zaliczyć skok do wody ze słupka, a następnie zanurkować i przepłynąć pod wodą 5 metrów.

Delfin

Zdobywcom kart pływackich gratulujemy!

Ponadto Pływalnia stara się każdorazowo, aby dzieci otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz napoje i słodycze. Sponsorami nagród od wielu lat są: Maspex Wadowice, ZPC Skawa, sieć handlowa Young Reporter oraz Restauracja Galicjanka.

Zapraszamy na Pływalnię!

Wprowadzono: 16 czerwca 2016