Kolejne środki dla Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Kolejne środki dla Gminy Wadowice

KOLEJNE ŚRODKI Z RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  DLA GMINY WADOWICE

Sukcesem zakończyły się starania  Gminy Wadowice o uzyskanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na organizację wydarzeń kulturalnych (6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych). Projekt „AVE WADOWICE Międzynarodowy Festiwal Młodych” znalazł się wśród 19 wydarzeń kulturalnych wybranych do dofinansowania, obok takich znanych przedsięwzięć jak: Krakowska Jesień Jazzowa, Festiwal Muzyki Filmowej czy Wielka Parada Smoków.

Festiwal „AVE WADOWICE” to święto kultury chrześcijańskiej i święto młodych – nie tylko wiekiem ale i duchem, a przede wszystkim kontynuacja spotkań pełnych radości i poczucia wspólnoty zapoczątkowanych podczas Światowych Dni Młodzieży w Wadowicach – mieście, w którym wszystko się zaczęło. Festiwal to forma pomostu pomiędzy tradycyjną kulturą religijną a nowoczesną kulturą popularną i ma umożliwić przekazywanie treści religijnych, przede wszystkim dziedzictwa duchowego bazującego na nauczaniu Świętego Jana Pawła II, w sposób jasny i zrozumiały dla każdego człowieka. Fundamentalnym założeniem Festiwalu jest otwarcie na dialog ekumeniczny oraz doświadczenie żywej wiary.

Jedną z form ewangelizacji będą prowadzone podczas Festiwalu katechezy, warsztaty i panele dyskusyjne zaplanowane w trzech modułach tematycznych czerpiących z nauczania Świętego Jana Pawła II: 1.„Bądźcie światłem…” (orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVII Światowy Dzień Młodzieży w 2002r.), 2. „Nie lękajcie się.” (przesłanie z 16 października 1978 roku),  3. zjednoczenie Chrześcijan.

W ramach Festiwalu odbędzie się szereg koncertów plenerowych. Wystąpią zespoły polskie oraz zagraniczne, m.in.:  Trzecia Godzina Dnia, John James (UK) z chórem Gospel Joy, Kana (Ukraina), Mate.O/TU, Polska Orkiestra Muzyki Filmowej a uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach muzyki gospel zakończonych występem na dużej scenie. Zaplanowano również wystawy plenerowe, projekcje filmów o tematyce religijnej a także różne formy aktywności ruchowej.

Całkowita wartość projektu wynosi : 429 920,00 zł

Wartość dofinansowania z EFRR i ze środków sektora prywatnego : 249 977,74 zł

Wprowadzono: 5 maja 2017