Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji – ankieta

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji – ankieta

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim realizuje badanie pn.: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim,  ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

W ramach niniejszego projektu przewidziano m.in. realizację ankiet za pośrednictwem platformy internetowej (CAWI) i ankiet telefonicznych (CATI) z przedstawicielami firm zlokalizowanych na terenie objętym badaniem. Badanie jest całkowicie anonimowe, a wszelkie uzyskane informacje posłużą jedynie celom statystycznym.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

panelbadawczy.pl/badanierodzin

Wprowadzono: 9 sierpnia 2019