Konferencja dotycząca problemów wychowawczych w szkołach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Konferencja dotycząca problemów wychowawczych w szkołach

Urząd Miejski w Wadowicach zorganizował regionalną konferencję ,,Systemowość działań profilaktycznych i wychowawczych jako odpowiedź za zachowania problemowe uczniów”. Konferencja odbyła się w dniach 8-9 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Jej zakres dotyczył strategicznego partnerstwa Urzędu ze szkołami z terenu Gminy Wadowice oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania procesu wychowawczego dzieci i młodzieży poprzez starannie dobrane i sukcesywnie realizowane działania profilaktyczne.

W konferencji, której patronuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy z całej Małopolski. Prelekcje i warsztaty poprowadzili uznani eksperci związani z profilaktyką, edukacją i ochroną zdrowia. Każdy z uczestników miał więc możliwość nie tylko teoretycznego, lecz również praktycznego zapoznania się z wybranymi przez siebie programami, które wyróżniają się potwierdzoną naukowo skutecznością i są rekomendowane przez instytucje centralne.

Konferencja finansowana była z budżetu przeznaczonego na profilaktykę uzależnień. Za wszelkie sprawy organizacyjne oraz merytoryczne konferencji odpowiada Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –  Dawid Droździkowski.

Wprowadzono: 9 marca 2016

-