Konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2020

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2020

Aktualizacja – przedłużony termin naboru wniosków!

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich przesunął termin składania wniosków do Konkursu „Granty SZMP 2020” do 4 czerwca br. Jednocześnie wprowadził zmiany do Regulaminu Konkursu dotyczące terminów konkursowych oraz realizacji składanych projektów ( od 1 sierpnia 2020 r.). W związku z czym osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie wniosków – zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej (w edytorze WORD) – do dnia 29 maja 2020 roku (decyduje data wpływu), na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Referat Spraw Społecznych, Pl. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice, e-mail: jesveld@wadowice.pl. Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym regulaminem.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich jak co roku ogłasza konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”, w ramach którego miasta i gminy- członkowie Stowarzyszenia, jednostki organizacyjne im podległe a także działające na terenie tych miast i gmin podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niekierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymać dofinansowanie na realizację programów o tematyce ustalonej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Tematy konkursu grantów SZMP na 2020 rok:
„Zdrowie w każdym wieku”,
– „Zdrowie i środowisko”.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku – w załącznikach.

Informacji na temat konkursu udziela Pani Joanna Esveld, pełniąca funkcję koordynatora lokalnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Konkurs Grantów 2020 – Regulamin zmieniony

Konkurs Grantów 2020- Wniosek

Wprowadzono: 15 marca 2020