Konsultacje społeczne na temat organizacji ruchu drogowego, komunikacji i parkowania na terenie Wadowic.

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Konsultacje społeczne na temat organizacji ruchu drogowego, komunikacji i parkowania na terenie Wadowic.

logo nowe

Przeprowadzone przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz Agencję Badawczą PBS Sp. z o.o. w okresie od 19 kwietnia do 3 czerwca br., badania ankietowe mieszkańców jak również pomiary natężenia ruchu i parkowania na terenie miasta dobiegły końca. Ich wyniki pozwoliły na sformułowanie pierwszych wniosków i założeń do opracowywanego studium transportowego dla miasta Wadowice, którymi chcemy się podzielić z mieszkańcami Wadowic.

W związku z  powyższym informujemy, iż w okresie od 5 lipca do 31 lipca 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne, których celem jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta w zakresie propozycji, sformułowanych na podstawie ww. badań i pomiarów, do zmian organizacji ruchu, komunikacji i systemu parkowania pojazdów w centrum Wadowic, zebranie uwag oraz proponowanych zmian w przedmiocie konsultacji.

Konsultacje prowadzone będą w następującej formie oraz terminach:

1. spotkanie z Radnymi Rady Miejskiej w Wadowicach w dniu 5 lipca 2017 r., godz. 17.00 w budynku
Urzędu Miejskiego w Wadowicach, sala nr 19.

2. spotkanie otwarte z mieszkańcami Wadowic w dniu 6 lipca 2017 r. Wadowickie Centrum Kultury    
ul. Teatralna 1, 34 – 100 Wadowice „Sala Kameralna”.

3.  spotkania w „Ogródku konsultacyjnym” na Pl. Jana Pawła II w Wadowicach w dnia14.07.2017 r.
i 21.07.2017 r., w godzinach 14.00 – 16.00.

4. konsultacje indywidualne z pracownikami Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego    
w Wadowicach w dniach 11.07.; 18.07.; 25.07.2017 r. w godz. 16.00 – 18.00, budynek Urzędu
Miejskiego w Wadowicach, II piętro, pokój nr 50.

Dokumenty do konsultacji zostaną opublikowane w dniu 5 lipca 2017 r., a ich szczegółowa prezentacja dla mieszkańców odbędzie się podczas spotkania otwartego w dniu 6 lipca 2017 r. o godz. 18.00 w Wadowickim Centrum Kultury (ul. Teatralna 1) na które to spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców. Prelegentami i współprowadzącymi spotkanie będą przedstawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej, Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej, którzy realizują, na zlecenie Gminy Wadowice, opracowanie dokumentu pn. „Studium transportowe dla miasta Wadowice”. Oprócz prezentacji samych założeń spotkanie będzie dobrą okazją do dyskusji w temacie  organizacji ruchu, komunikacji i parkowania w mieście oraz zasięgnięcia opinii osób zajmujących się zawodowo i naukowo organizacją ruchu  w miastach.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu i włączenia się do dyskusji na ważny dla każdego z nas temat organizacji ruchu i komunikacji w mieście. Nie zapominajmy, iż każdy z nas, w większym lub mniejszym stopniu, jest uczestnikiem ruchu drogowego. Sprawna i przemyślana organizacja przyczyni się do poprawy jakości życia i komfortu codziennego podróżowania po mieście i Gminie Wadowice.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – kliknij tutaj

Wprowadzono: 25 czerwca 2017