Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1777), Burmistrz Wadowic informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu pozyskanie opinii i propozycji mieszkańców oraz interesariuszy rewitalizacji (art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.) dotyczącychprojektu uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 19.05.2017r. do dnia 12.06.2017r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@wadowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji”,
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji”,
  • bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach w godzinach pracy urzędu.
 2. Ankiety konsultacyjnej dostępnej na stronie Gminy Wadowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wadowice pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepIxPuSPJ2drDuAHl8DQL-PDNnZnJ0Yi_gRgvyMboWt9hITw/viewform?usp=sf_link
 3. Zbierania uwag ustnych w godzinach od 7.00 – 15.00, – Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, pokój nr 44.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 2 i 3) lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Wadowic.

Projekt uchwały, formularz konsultacyjny oraz ankieta konsultacyjna dostępne są:

 • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w godzinach pracy Urzędu.
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach (www.wadowice.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/umwadowice)

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 19 maja 2017