Konsultacje z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Barwałd Dolny

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Konsultacje z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Barwałd Dolny

Wadowice, dnia 04.05.2022 roku

PP.6625.2.14.2021

O G Ł O S Z E N I E

o konsultacjach z mieszkańcami

 

Działając na podstawie §5 Uchwały Nr XXXI/238/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 roku (tekst jednolity), Burmistrz Wadowic informuje o konsultacjach z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Barwałd Dolny.

 1. Przeprowadzenie konsultacji następuje z inicjatywy Burmistrza Wadowic.
 2. Przedmiotem konsultacji jest nadanie nazw ulic w miejscowości Barwałd Dolny.
 3. Konsultacje mają zasięg ograniczony do sołectwa Barwałd Dolny.
 4. Miejscem konsultacji jest Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice.
 5. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 16 maja 2022r. do 30 maja 2022r.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji:

Pisemne zebranie propozycji poprzez wypełnienie i przesłanie formularza konsultacyjnego w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Barwałd Dolny:

 • na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice;
 • na adres e-mail: konsultacje@wadowice.pl;
 • złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pokój nr 7, parter, w godzinach pracy Urzędu.
 1. Formularz konsultacyjny wraz z projektem przebiegu i nazewnictwa ulic dostępny jest
  (od dnia 16 maja 2022r. do dnia 30 maja 2022r.):
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach (www.wadowice.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl/umwadowice);
 • w postaci drukowanej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pokój nr 7, parter, w godzinach pracy Urzędu;
 • w postaci drukowanej w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wadowicach pokój 42-43, II piętro, w godzinach pracy Urzędu;
 • Pod linkiem https://sip.gison.pl/wadowice_barwalddolny
 1. Formularze konsultacyjne niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz bez podania adresu zamieszkania, głosy złożone w formie innej niż formularz konsultacyjny lub po upływie wyznaczonego terminu konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 2. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może zgłosić tylko jedną propozycję nowej nazwy.

W konsultacjach mają prawo brać udział wyłącznie mieszkańcy Barwałdu Dolnego, według Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019r. w sprawie: podziału Gminy Wadowice na osiedla i sołectwa.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji udostępniane są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 42-43, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Wadowic

                Bartosz Kaliński

Wprowadzono: 9 maja 2022

-