Konsultacje z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Zawadka

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Konsultacje z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Zawadka

Wadowice, dnia 15 listopada 2022 roku

PP.6625.2.26.2021

O G Ł O S Z E N I E o konsultacjach z mieszkańcami

Działając na podstawie §5 Uchwały Nr XXXI/238/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 roku (tekst jednolity), Burmistrz Wadowic informuje o konsultacjach z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Zawadka.

 1. Przeprowadzenie konsultacji następuje z inicjatywy Burmistrza Wadowic.
 2. Przedmiotem konsultacji jest nadanie nazw ulic w miejscowościach: Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Zawadka.
 3. Konsultacje mają zasięg ograniczony do sołectw: Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Jaroszowice Zbywaczówka, Kaczyna, Ponikiew, Ponikiew Chobot, Roków, Zawadka.
 4. W konsultacjach mają prawo brać udział wyłącznie mieszkańcy danego sołectwa, według Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019r. w sprawie: podziału Gminy Wadowice na osiedla i sołectwa.
 5. Miejscem konsultacji jest Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice.
 6. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 24 listopada 2022r. do 9 grudnia 2022r.
 7. Forma przeprowadzenia konsultacji:

Pisemne zebranie propozycji poprzez wypełnienie i przesłanie formularza konsultacyjnego w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Zawadka:

 • na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice;
 • na adres e-mail: konsultacje@wadowice.pl;
 • złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pokój nr 7, parter, w godzinach pracy Urzędu.
 1. Formularz konsultacyjny wraz z projektem przebiegu i nazewnictwa ulic dostępny jest (od dnia 24 listopada 2022r. do dnia 9 grudnia 2022r.):
 1. Formularze konsultacyjne niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz bez podania adresu zamieszkania, głosy złożone w formie innej niż formularz konsultacyjny lub po upływie wyznaczonego terminu konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 2. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może zgłosić tylko jedną propozycję nowej nazwy.

Nazwy ulic nie mogą się dublować z nazwami ulic w Wadowicach oraz nazwami ulic w poszczególnych miejscowościach o tym samym kodzie pocztowym, tj. 34-100 Wadowice.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji udostępniane są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 42-43, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Wadowic
Bartosz Kaliński

 

Formularz konsultacyjny wraz z projektem przebiegu i nazewnictwa ulic dla poszczególnych miejscowości dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,2191065,ogloszenie-o-konsultacjach-z-mieszkancami-w-sprawie-nadania-nazw-ulic-w-miejscowosciach-babica-gorze.html

Wprowadzono: 5 grudnia 2022