Lekcje o cieple w Termowadzie

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Edukacja w Gminie Wadowice / Lekcje o cieple w Termowadzie

W dniach od 16 do 19 września 2019 r. na terenie Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej w Wadowicach zostały przeprowadzone “Lekcje o cieple” dla uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych Gminy Wadowice. Zajęcia odbywały się w grupach, o godzinie 9:00 i 11:00 każdego dnia.

Każda „Lekcja o cieple” składała się z trzech części:

Część I – spotkanie w sali konferencyjnej (czas ok. 35 – 40 min.):

  • Prezentacja PEC Termowad,
  • Informacja nt. ciepła systemowego,
  • Informacja nt. certyfikatu jakości powietrza,
  • Prezentacja Eko- Doradcy – dotycząca jakości powietrza oraz wpływu na zdrowie.

Część II – zwiedzanie ekspozycji prezentowanej w OZE BUSIE Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” prezentowanej przez naukowców z AGH oraz w Autobusie Energetycznym OZE Krajowej Agencji Poszanowania Energii (czas ok. 30 – 40 min.) – warsztaty prowadzone przez Eko doradcę.

Część III – zwiedzanie Kotłowni Rejonowej. Przejście po terenie zewnętrznym kotłowni: plac składowania paliwa, ścieżki nawęglania kotłów, instalacje odpylania spalin, komin H- 68m (czas ok. 30 min).

W projekcie wzięło udział 293 uczniów i 19 opiekunów z 11 szkół podstawowych Gminy Wadowice. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wadowicach – w spotkaniu wzięło udział 54 uczniów i 3 nauczycieli. Dla uczniów spoza Wadowic zapewniono transport autokarowy. Lekcje o cieple spotkały się z dużym zainteresowaniem przybyłych uczniów. W trakcie lekcji uczniowie zadawali ciekawe pytania dotyczące funkcjonowania kotłowni, emisji spalin, a także wpływu smogu na zdrowie. Uczniowie żywo interesowali się prezentacją urządzeń do produkcji ciepła i energii elektrycznej opartych na energii odnawialnej, które były prezentowane w OZE Busie Instytutu Zrównoważonej Energii “Miękinia” oraz w Autobusie Energetycznym OZE Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Każdy z uczestników Lekcji o cieple otrzymał pamiątkowy pakiet w skład, którego wchodził między innymi dyplom uczestnictwa w warsztatach .

Ze strony PEC TERMOWAD Lekcje o cieple prowadzili:

Halina Skowronek – Kierownik Działu Produkcji Ciepła i Utrzymania Ruchu,

Aneta Porzycka-Karasińska – Inspektor Ochrony Środowiska,

Mateusz Korta – Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju,

Jerzy Korkowski – Prezes Zarządu.

Lekcje o cieple organizowane były we współpracy przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMOWAD oraz Urzędu Miejskiego w Wadowicach w osobie Eko doradcy Szymona Lukaja.

Jako organizator projektu edukacyjno-ekologicznego “Lekcje o cieple” dziękujemy Dyrektorom szkół za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo tak licznej grupy uczniów w tym przedsięwzięciu.

Projekt został zrealizowany w ramach działań edukacyjnych „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa a stałe) na terenie gminy Wadowice” oraz „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wadowice” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzono: 30 września 2019