Małe pudełko o wielkiej mocy

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Małe pudełko o wielkiej mocy

„Moje pudełko życia” to jeden ze zwycięskich projektów w ubiegłorocznym Budżecie Partycypacyjnym (Obywatelskim).

pudelko - Małe pudełko o wielkiej mocy

Projekt polega na rozprowadzeniu wśród osób starszych, samotnych, przewlekle chorych „pudełek życia”, które w przypadku zagrożenia wymagającego natychmiastowej interwencji służb medycznych ułatwiają i przyspieszają uzyskanie przez ratowników medycznych ważnych informacji na temat ratowanej osoby i stanu jej zdrowia. Pudełko jest umieszczane w łatwym do zlokalizowania miejscu, np. w lodówce. Wewnątrz na przygotowanym druku umieszczane są ważne adnotacje na temat stanu zdrowia, przyjmowanych leków, alergiach, osób do kontaktu. Zestaw zawiera również naklejki, które należy umieścić w widocznym miejscu (np. na drzwiach mieszkania, na lodówce), by w ten sposób służby ratunkowe mogły się szybko dowiedzieć o pudełku.

W ramach projektu zakupionych zostało 200 „pudełek życia”, które rozprowadzane są wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach podczas wizyt pracowników socjalnych. Prosimy również o zgłaszanie osób, dla których takie pudełko byłoby przydatne, do MOPS-u – ul. K. i E. Wojtyłów 4, pokój 23, I piętro.

Wprowadzono: 22 listopada 2019