Mieszkańcu, weź dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Mieszkańcu, weź dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej!

Tania i ekologiczna energia ze słońca? To możliwe! 1 września rusza trzeci nabór wniosków o udzielenie dotacji do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie!

fotowoltaika 1 1024x577 - Mieszkańcu, weź dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej!

Nabór rozpocznie się w środę 1 września 2021 ro godz. 7.00 i potrwa do wyczerpania miejsc na liście podstawowej (34 miejsca) oraz rezerwowej (10 miejsc).

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 oraz spełnienie m.in. niżej wymienionych warunków:

– wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, budynku, części budynku lub lokalu, którego dotyczy inwestycja, a w przypadku współwłasności – jeżeli ponadto odpowiednio właściciel lub wszyscy współwłaściciele wyrazili w formie pisemnej zgodę na realizację inwestycji;

– nieruchomość, budynek, część budynku lub lokal, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;

– budynki i lokale położone na nieruchomości, której dotyczy inwestycja, są ogrzewane wyłącznie przy pomocy wysokosprawnego i ekologicznego źródła ciepła (elektrycznego, na paliwo gazowe, pelletowego lub węglowego posiadającego zgodność z certyfikatem ekoprojektu oraz 5 kasę, olejowe, bądź włączone do miejskiej sieci ciepłowniczej);

Przyjmowane są wyłącznie wnioski w formie papierowej złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jednocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z inwestycją, konieczne jest podpisanie z Gminą Wadowice umowy na dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wadowice na realizację inwestycji związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej  – źródła energii odnawialnej, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 września 2020 r.  z późn. zm., dofinasowanie w maksymalnej wysokości 6.000,00 zł (1.500,00 zł do 1 kW) wypłacone zostanie na zasadach zawartych w Regulaminie oraz  Umowie (do pobrania w załącznikach).

Kompletny wniosek powinien zawierać prawidłowo wypełnione załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania,
 2. Oświadczenie wnioskodawcy,
 3. Oświadczenie współwłaściciela (jeżeli dotyczy),
 4. Oświadczenie dotyczące posiadanego źródła ogrzewania.

Zwracamy uwagę,  że inwestycje związane z montażem instalacji fotowoltaicznych  powinny zostać zakończone do 15 listopada 2021 r.

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania
 2. Oświadczenie wnioskodawcy
 3. Oświadczenie współwłaściciela
 4. Oświadczenie – źródło ogrzewania
 5. Wzór umowy
 6. XXIV.219.2020.fotowoltaika
 7. Wniosek o rozliczenie
 8. Protokół odbioru

Wprowadzono: 26 sierpnia 2021

Pliki do pobrania:

-