Mieszkańcu, weź dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Mieszkańcu, weź dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej!

Tania i ekologiczna energia ze słońca? To możliwe! 4 lipca rusza drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie!

fotowoltaika - Mieszkańcu, weź dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej!

Nabór rozpocznie się w poniedziałek 4 lipca 2022 ro godz. 7.00 i potrwa do wyczerpania miejsc na liście podstawowej (8 miejsc) oraz rezerwowej (5 miejsc).

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 oraz spełnienie m.in. niżej wymienionych warunków:

  • wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, budynku, części budynku lub lokalu, którego dotyczy inwestycja, a w przypadku współwłasności – jeżeli ponadto odpowiednio właściciel lub wszyscy współwłaściciele wyrazili w formie pisemnej zgodę na realizację inwestycji;
  • nieruchomość, budynek, część budynku lub lokal, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • budynki i lokale położone na nieruchomości, której dotyczy inwestycja, są ogrzewane wyłącznie przy pomocy wysokosprawnego i ekologicznego źródła ciepła (elektrycznego, na paliwo gazowe, pelletowego lub węglowego posiadającego zgodność z certyfikatem ekoprojektu oraz 5 klasę, olejowe, bądź włączone do miejskiej sieci ciepłowniczej);

Przyjmowane są wyłącznie wnioski w formie papierowej złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jednocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z inwestycją, konieczne jest podpisanie z Gminą Wadowice umowy na dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wadowice na realizację inwestycji związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej  – źródła energii odnawialnej, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 września 2020 r.  z późn. zm., dofinasowanie w maksymalnej wysokości 6.000,00 zł (1.500,00 zł do 1 kW) wypłacone zostanie na zasadach określonych w Regulaminie oraz  Umowie (do pobrania w załącznikach).

Kompletny wniosek powinien zawierać prawidłowo wypełnione załączniki:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania,
  2. Oświadczenie wnioskodawcy,
  3. Oświadczenie współwłaściciela (jeżeli dotyczy),
  4. Oświadczenie dotyczące posiadanego źródła ogrzewania.

Zwracamy uwagę,  że inwestycje związane z montażem instalacji fotowoltaicznych  powinny zostać zakończone do 30 września 2022 r.

Wprowadzono: 29 czerwca 2022

Pliki do pobrania:

-