Mieszkańcy! Istnieje możliwość pozyskania funduszy na termomodernizację budynków jednorodzinnych!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Mieszkańcy! Istnieje możliwość pozyskania funduszy na termomodernizację budynków jednorodzinnych!

Projekt

Urząd Miejski w Wadowicach informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych i dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2 w szczególności: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.

  • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
  • Minimalna kwota pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł.
  • Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, WFOŚiGW będzie informował na swojej strony internetowej (http://www.wfos.krakow.pl/).

Planowany termin – pierwsza połowa sierpnia 2016 r.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca, w szczególności: wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna, a także wyliczenie:

  • ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
  • ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
  • ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Prosimy aby czas oczekiwania na ogłoszenie naboru wykorzystać na przygotowanie ww. opracowania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki jest zakres Programu i co trzeba zrobić, żeby uzyskać pożyczkę, WFOŚiGW w Krakowie zaprasza od 20 do 21 lipca 2016 r. na Dni Otwarte do siedziby  WFOŚiGW przy ul. Kanoniczej 12, w godz. 8.00-15.00.

Wprowadzono: 14 lipca 2016