Mieszkańcy wybierają obszar przeznaczony do rewitalizacji

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Mieszkańcy wybierają obszar przeznaczony do rewitalizacji

Cotygodniowe spotkania w „Ogródku konsultacyjnym” służą rozmowom z mieszkańcami w celu wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego przeznaczonego do rewitalizacji.

Kolejnym z etapów prowadzonych przez nas działań było spotkanie konsultacyjne poświęcone rewitalizacji, które odbyło się  3 sierpnia 2016 r. w Wadowickiej Bibliotece Publicznej. Mieszkańcy Gminy Wadowice wysłuchali prezentacji wygłoszonej przez dr Janusza Jeżaka z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni, dotyczącej  podstawowych informacji na temat ustawy o rewitalizacji, idei jaka przyświeca rewitalizacji w obecnej perspektywie finansowej UE oraz zapoznani zostali z zasadami obowiązującymi przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Zaprezentowano główne wnioski wynikające z opracowanej kompleksowej Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wadowice oraz scharakteryzowano wyznaczone obszary zdegradowane.

O dużym zainteresowaniu sprawami gminy świadczyła wypełniona w tym dniu sala wadowickiej biblioteki. Nie zabrakło pytań od uczestników spotkania w kwestii zaproponowanych obszarów do rewitalizacji, jak również przyszłych kierunków działań.

Mieszkańcy otrzymali informacje jak brać udział w dalszych planowanych działaniach rewitalizacyjnych. Podczas spotkania podkreślono, że każdy mieszkaniec może naprawdę mieć wpływ na to co się dzieje w jego otoczeniu.  W dalszych etapie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji przewidziane są kolejne spotkania i warsztaty na których mieszkańcy będą zgłaszać swoje pomysły dotyczące działań rewitalizacyjnych.

Dziękujemy tym, którzy wzięli udział w środowym spotkaniu. Wasze zaangażowanie, uwagi i spostrzeżenia były dla nas bardzo cenne. Zachęcamy do dalszego udziału w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Wasze zdanie ma dla nas ogromne znaczenie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dr Janusza Jeżaka

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 5 sierpnia 2016