Młodzi radni zainaugurowali II kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Młodzi radni zainaugurowali II kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wadowicach

Młodzieżowi radni wybrani podczas jesiennego głosowania w szkołach naszej gminy są już po pierwszej sesji, która odbyła się 12 listopada.

DSC 7597 - Młodzi radni zainaugurowali II kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wadowicach

Do momentu wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy pierwsze obrady Młodzieżowej Rady Miejskiej prowadził burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński. Wręczając młodym radnym zaświadczenia o wyborze, życzył każdemu z nich powodzenia w sprawowaniu mandatu. Po wypowiedzeniu słów roty, radni rozpoczęli swoją pracę.

Uroczyście ślubuję sumiennie i rzetelnie wykonywać obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wadowicach

Głównym punktem obrad był wybór prezydium rady. Przewodniczącym został wybrany Kacper Zimmer, a funkcję jego zastępcy młodzi radni powierzyli Barbarze Warchał.

Młodzieżowa Rada Miejska w Wadowicach pełni rolę reprezentacji młodzieży na terenie naszej gminy i ma na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców i mieszkanek. Rada może opiniować i konsultować przedsięwzięcia ważne dla dzieci i młodzieży, zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących ludzi młodych, czy też współpracować z samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Młodzieżową Radę Miejską w Wadowicach tworzą uczniowie i uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszej gminy wybrani w wyborach, które odbyły się 10 października. W skład II kadencji wchodzi 25 radnych z 14 szkół:

Lp.

Nazwa szkoły

Radni

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II w Wadowicach

Dominika Hydzik
Konrad Bednarek

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej w Wadowicach

Zuzanna Mrowiec
Gabriela Spyrka

3.

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach

Antonina Koim
Nikola Guzik

4.

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Mikołaja Kopernika w Wadowicach

Mateusz Potoczek
Kacper Gołąb

5.

Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy

Jakub Sarnecki

6.

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Choczni

Julia Ruła
Patrycja Sowa

7.

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. św. Królowej Jadwigi w Choczni

Dawid Ryba
Damian Wiercimak

8.

Zespół Szkół
im. 12.P.P. Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach

Anna Gurdek
Angelika Sabuda

9.

Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej

Magdalena Rębisz

10.

Szkoła Podstawowa
im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce

Wojciech Skalski

11.

Katolicka Szkoła Podstawowa
im. ks. Leona Bemkego na Kopcu w Kleczy Górnej

Nadia Chrapla
Borys Mikołajczyk

12.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marcina Wadowity w Wadowicach

Kacper Zimmer
Barbara Warchał

13.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

Marzena Zaczyńska
Kamil Przystał
Adrian Serwin

14.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

Eryk Skawina

Wprowadzono: 14 listopada 2019