Młodzieżowi radni nagrodzeni za swoje inicjatywy

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Młodzieżowi radni nagrodzeni za swoje inicjatywy

Podczas III Pikniku Organizacji Pozarządowych, organizowanego przez Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie, rozstrzygnięto konkurs pt. „Najlepsze działanie w zakresie współpracy międzypokoleniowej lub aktywizacji społecznej”.

Na konkurs, który zakończył się 3 czerwca 2019 r. nadesłano 7 prac konkursowych od stowarzyszeń, grup nieformalnych i klubów sportowych. Celem konkursu było przede wszystkim promowanie w środowisku lokalnym i na zewnątrz działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu wadowickiego, w tym w szczególności Gminy Wadowice, ale również integrowanie społeczności lokalnej, w tym jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i obywatelami, nadawanie impulsu do podejmowania wspólnych inicjatyw, wymiana doświadczeń oraz pokazanie dobrych praktyk.

Młodzieżowa Rada Miejska w Wadowicach zgłosiła do konkursu prezentację multimedialną na temat zorganizowanego 2 maja 2018 roku biegu „Sto na sto. Biało-czerwona sztafeta”. Zgłoszenie było na tyle dobre, że jury zdecydowało się Radzie przyznać 1. miejsce. Warto przypomnieć, że w biało-czerwonej sztafecie udział wzięli dzieci i dorośli, uczniowie i nauczyciele, amatorzy biegania i ci, którzy ze sportem nie mają na co dzień zbyt wiele do czynienia.

Pozostałe miejsca jury przyznało następującym organizacjom:

II miejsce: Stowarzyszenie Cierchenia za prezentację ,,Jame Roma – przygoda z teatrem” – za przełamywanie barier kulturowych, promowanie tradycji, aktywizację dzieci, młodzieży, kobiet podczas przygotowywania przedstawienia teatralnego zaprezentowanego mieszkańcom na scenie Wadowickiego Centrum Kultury.

III miejsce: Wadowicki Klub Seido Karate za organizację otwartego treningu samoobrony dla pań połączonego ze spotkaniem z psychologiem z okazji Dnia Kobiet. W zajęciach wzięło udział 50 pań – zarówno juniorek, jak i seniorek.

III miejsce: Wspólnota Rodzin Parafii Chocznia za aktywizację lokalnej społeczności. Rodzice przygotowali i przedstawili – według własnego scenariusza i własnoręcznie przygotowanej  scenografii bajkę ,,Smerfy” dla dzieci z okazji pikniku na Dzień Dziecka.

Wyróżnienia:

Stowarzyszenie LGD ,,Wadoviana” za organizację Biesiady Wadowickiej z okazji 99 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II, która miała na celu integrację mieszkańców oraz gości z miast partnerskich, promowanie małopolskich tradycji (potrawy, stroje i piosenki regionalne prezentowane przez panie z 11 kół gospodyń wiejskich z całego powiatu wadowickiego).

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,Pod Jaroszowicką Górą” za kultywowanie i upowszechnianie tradycji i historii regionu, organizowanie przez cały rok różnorodnych działań (pikników, dożynek, bram weselnych – integrujących i aktywizujących mieszkańców w każdym wieku.

Klub szachowy TKKF Leskowiec Wieża Wadowice za działania klubu w 2018 roku – upowszechnianie ,,królewskiej gry” jak nazywane są rozgrywki szachowe – poprzez organizację turniejów indywidualnych (w samym 2018 roku 50 turniejów, a Grand Prix Wadowic w szachach od 1981 roku), sukcesy zawodników w turniejach krajowych i międzynarodowych, aktywizację mieszkańców poprzez organizację otwartych rozgrywek w plenerze (na Placu Jana Pawła II, w Parku Miejskim)

Wprowadzono: 26 czerwca 2019