Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)

Gmina Wadowice ogłasza nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego). Propozycje projektu w ramach Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wadowice, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie 10 mieszkańców gminy w wieku powyżej 13 lat. Formularz zgłaszania propozycji projektów oraz lista poparcia dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Wadowicach oraz na stronie www.wadowice.pl/bpo.

W ramach Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) mogą być zrealizowane projekty, które:

  • dotyczą zadań własnych gminy
  • mają charakter ogólnogminny, czyli obejmują swoim zasięgiem więcej niż jedno sołectwo lub osiedle,
  • spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Na propozycje projektów do Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) czekamy od 18 czerwca do 8 lipca 2018 roku. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć:

  • listownie na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny (Obywatelski)”,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Wadowicach w Biurze Obsługi Mieszkańca,
  • mailowo, na adres bpo@wadowice.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Wszelkie informacje o Budżecie Partycypacyjnym (Obywatelskim) dostępne są na stronie www.wadowice.pl/bpo. Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Wadowice do włączenia się w naszą pierwszą edycję Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego).

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 15 czerwca 2018