Nabór wniosków w ramach projektu : „Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Nabór wniosków w ramach projektu : „Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane”

Zarząd LGD „Wadoviana” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru na projekt grantowy nr 7/2018 „Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym  grupy defaworyzowane realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Termin składania wniosków:

09.08.201822.08.2018.

Zakres tematyczny projektu grantowego: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji z możliwością uzyskania wyprzedzającego finansowania.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 105 000,00 zł
Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania)
wynosi: od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł
Intensywność wsparcia: do 100 %

Nabór skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice i Gminy Andrychów (obszar wiejski).

Szczegółowe informacje na temat naboru wraz z dokumentacją aplikacyjną znajdują się na stronie internetowej www.wadoviana.plhttp://www.wadoviana.pl/Ogloszenie-o-naborze-nr-7-2018-Projekt-grantowy-Realizacja-dzialan-aktywizujacych-spolecznosc-lokalna,-w-tym-grupy-defaworyzowane-742.html

Przypominamy, że biuro LGD „Wadoviana” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonego naboru prosimy o kontakt z biurem LGD „Wadoviana” w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów tel. +48 508 380 987 lub 500 787 205 w godz. od 8:00 do 14:00

Zachęcamy do składania wniosków.

Wprowadzono: 14 sierpnia 2018