Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego – zgłoszenia do 20 marca

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego – zgłoszenia do 20 marca

Do 20 marca 2019 roku można składać zgłoszenia do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

O wyróżnienie rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim.

Nagradzane mogą również być projekty kulturalno-edukacyjne promujące drewniane dziedzictwo Małopolski.

Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

a)      dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,

b)      adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,

c)       adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,

d)      przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,

e)      badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,

f)       promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,

g)      „ożywiania” zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz:

  1. instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
  2. instytucje kultury,
  3. stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,
  4. podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,
  5. dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,
  6. uczelnie wyższe,
  7. kościoły i związki wyznaniowe,
  8. jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,
  9. organy administracji samorządowej.

Nagroda jest nagrodą finansową, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego i wynosi 15 000 .

Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).

Szczegóły dotyczące Nagrody:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1561095,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-mariana-korneckiego-za-wybitne-osiagniecia-w-dziedzinie-ochrony.html

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 20 lutego 2019

-