Projekt "Wiesz więcej - działasz skuteczniej"

Projekt "Wiesz więcej - działasz skuteczniej"

W okresie od 1 lipca do 9 grudnia 2018 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach realizuje projekt "Wiesz więcej - działasz skuteczniej".

W ramach projektu jest prowadzony punkt informacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ich najbliższego otoczenia (rodziców, dziadków, rodzeństwa). Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu się z biurem Stowarzyszenia "Dać Szansę"  w Wadowicach (os. XX-lecia 1, Wadowice; tel. 33 873 18 87) oraz z Panią Elżbietą Zagórską (ul. Batorego 22, tel. 531-403-805).

Dodatkowe informacje na temat Stowarzyszenia "Dać Szansę" można uzyskać na stronie internetowej www.dacszanse.pl.