Pozostałe wiadomości

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu,...

czytaj więcejo Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Poradnia społecznej działalności

Wiele czasu zajmuje stowarzyszeniom i innym organizacjom społecznym, prowadzenie dokumentacji finansowej, bowiem są zobligowane ustawowo do prowadzenia pełnej rachunkowości.W organizacjach małych, finansowanych ze składek czy darowizn, gdzie dominuje społeczna działalność statutowa, takie regulacje często przerażają potencjalnych działaczy, stwarzają wiele problemów...

czytaj więcejo Poradnia społecznej działalności

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz...

czytaj więcejo Szkolenia za bony w Małopolsce

Nabór wniosków w LGD Wadoviana

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana" ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach PROW na lata 2014-2020 z zakresu:- Podejmowanie działalności gospodarczej 1/2018 (http://wadoviana.pl/Ogloszenie-o-naborze-1-2018--Podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-670.html)-...

czytaj więcejo Nabór wniosków w LGD Wadoviana