Dodatkowe dyżury punktów pomocy prawnej

Dodatkowe dyżury punktów pomocy prawnej

Urząd Miejski w Wadowicach informuje o możliwości skorzystania z ustanowionych dodatkowych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dyżury odbędą się w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach - ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) w dniach:

16 września 2017r.

23 września 2017 r.

30 września 2017r.

7 października 2017r.

14 października 2017r.

21 października 2017r.

Godziny dyżurów: 7:00 -13:00