Gmina Wadowice z dotacją na opracowanie programu rewitalizacji

Gmina Wadowice z dotacją na opracowanie programu rewitalizacji

Z przyjemnością informujemy, iż zgodnie z uchwałą Nr 1237/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, Gmina Wadowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wadowice na lata 2016-2023”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 94 440,00 zł
Wartość dotacji: 84 996,00 zł

Dotacja wspomoże proces opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wadowice na lata 2016-2023”, w dobrym koordynowaniu całego procesu i zachęceniu do uczestnictwa w nim jak największej liczby naszych mieszkańców, ponieważ naszym celem jest budowanie tego programu razem. W ramach projektu zostaną przygotowane niezbędne diagnozy i analizy, przeprowadzone konsultacje, warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji na temat wykorzystania i przeznaczenia obiektów publicznych, a także warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z obszarów rewitalizacji.

Pierwsze warsztaty zaplanowano na przełom września i października,  o szczegółach  wkrótce poinformujemy.