Stan jakości powietrza na dobrym pozimie

Stan jakości powietrza na dobrym pozimie

stan powietrza dobry
W dniu wczorajszym (16.03) średnie dobowe stężenie pyłów PM10 wyniosło 55 µg/m3. Otrzymany wynik nieznacznie przekracza poziom dopuszczalny.Poziom dopuszczalny - 50 µg/m3 (stężenie średniodobowe), mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Rozkład godzinowy stężenia pyłu PM10 zaobserwowany w Wadowicach w dniu 16.03.2017r.
Rozkład pyłu PM10-16.03

Nie truj siebie i innych