Stan jakości powietrza na poziomie

Stan jakości powietrza na poziomie

Stan powietrza- umiarkowany
Wczoraj  zanieczyszczenia utrzymywały się na wysokich poziomach i przekroczyły średnio dobową normę 50 µg/m3. Wczoraj średnie dobowe stężenie pyłu (PM10) wyniosło 71 µg/m3 . Wysokie stężenia 122 µg/m3 odnotowano o godzinie 7:00.

Rozkład stężenia godzinowego pyłu PM 10 zarejestrowanego w Wadowicach w dniu  - 05.04.2017r.
Rozkład stężeń 05.04.17

Strona na której można znaleźć prognozy zanieczyszczenia powietrza na kolejny dzień. http://www.smog.imgw.pl/home/

Co nas zatruwa