Ważna wiadomośc dla ubiegających się o dofinansowanie do wymiany pieca

Ważna wiadomośc dla ubiegających się o dofinansowanie do wymiany pieca

W związku z wprowadzeniem, w dniu 9 stycznia 2017 r., zmian regulaminu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego przyznawania dotacji do wymiany kotłów węglowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, informujemy że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na montaż kotłów spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC. Ponadto informujemy, że w obrocie handlowym znajdują się kotły , które spełniają wymagania energetyczno - emisyjne klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5: 2012 i jednocześnie spełniają wymagania ekoprojektu.

Wykaz niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe
http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

Szczegółowych informacji na temat dofinansowania do wymiany pieca udziela Ekodoradca,  
http://wadowice.pl/urzad/wydzialy/ochrona-srodowiska/mamy-ekodoradce